Bezplatná konzultace v Astra klinice Brno s předním odborníkem na dětskou rehabilitaci MUDr. Vasilem Jankem

Bezplatná konzultace v Astra klinice Brno s předním odborníkem na dětskou rehabilitaci MUDr. Vasilem Jankem

23.05.2023

Nový termín bezplatné konzultace v Astra klinice Brno s předním odborníkem na dětskou rehabilitaci MUDr. Vasilem Jankem

Více

Terapie

INFS-THERASUIT

Koncept TheraSuit byl vytvořen v souladu s nejnovějším světovým výzkumem a znalostmi ve fyziologii, zátěžové medicíně, neurologii a medicíně.

THERATOGS

TheraTogs byl navržen tak, aby vedl ke zlepšení posturální kontroly pomocí správného nastavení polohy těžiště a opěrné báze.

ERGOTERAPIE

Ergoterapie je méně známý rehabilitační obor, který je sesterským oborem fyzioterapie.

ERGO4BRAIN

Terapie RGO4BRAIN stimuluje centrální nervový systém a může proto ovlivňovat fungování mozku na mnoha různých úrovní.

SUIT THERA WALK

SuitTheraWalk představuje skvělé propojení účinku terapeutického oblečku TheraSuit nebo TheraTogs s klientem zavěšeným v trakční kleci.

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE

Zdravotní masáž je soubor speciálních masážních technik, jejichž cílem je uvolnění přetěžovaných svalových skupin a partií.

SNOEZELEN

Multisenzorická stimulace probíhá v místnosti, kterou nazýváme Snoezelen. Jedná se o specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

KOMUNIKAČNÍ TERAPIE

Klinika ASTRA Praha poskytuje služby v oblasti řečové terapie a techniky příjmu potravy.

Programy

Ambulantní rehabilitace

Jedním ze základních principů úspěšné neurorehabilitace je její pravidelnost. Nestačí rehabilitovat intenzivně měsíc jednou ročně, ale je potřebné pravidelně celý rok udržovat dosažené výsledky a pracovat na jejich zlepšení.

Intenzivní neurorehabilitace

Intenzivní neuroehabilitační program využívá pohybový rehabilitační koncept INFS - TheraSuit, s možností využití dynamického elastometrického oblečku TheraTogs, trakční klece U.E.U. a pro zlepšení rovnováhy a držení těla závěsné zařízení SPIDER.

Multisenzorický program

Multismyslový program AUTIS jedinečným způsobem kombinuje hudbu, pohyb a jazyk. Budují se základy a podporuje tělesná organizace člověka. Obsahem programu AUTIS je trénink pozornosti, kontroly chování a emocí, balančních dovedností, myšlení před jednáním a kognitivních funkcí.

Program pro nejmenší

Program je vhodný pro novorozence, kteří vykazují opoždění vývoje nebo obtíže v dosažení fundamentálních, symetrických poloh, typických pro věk čtyři měsíce, vleže na zádech a na břiše. Pozdější intervence se zabývají oblastí vzniku pohybových návyků, které jsou tvořeny za pomocí množství procvičování a tisícem opakování v rámci rutinních pohybů během dne.

Terapie dětí se svalovou dystrofií

Svalová dystrofie je onemocnění způsobené genetickou vadou a spočívá v ochabování a ubývání svalové tkáně. Za toto onemocnění nese zodpovědnost protein – dystrofin, který se nachází v chromozomech X a podílí se na tvorbě naší DNA a celkovém vzhledu těla a jeho stavbě.

Program pro sportovce

V programu se zaměřujeme na sportovce od předškolního věku do 18-ti let, kteří se v návaznosti na provozovaný sport potýkají s různými problémy pohybového ústrojí, ať už se jedná o poúrazové potíže, nebo problémy v důsledku přetížení.