Bezplatná konzultace v Astra klinice Praha s předním odborníkem na dětskou rehabilitaci MUDr. Vasilem Jankem

Bezplatná konzultace v Astra klinice Praha s předním odborníkem na dětskou rehabilitaci MUDr. Vasilem Jankem

21.10.2022

Nový termín bezplatné konzultace v Astra klinice Praha s předním odborníkem na dětskou rehabilitaci MUDr. Vasilem Jankem

Více

Terapie

INFS-THERASUIT

Koncept TheraSuit byl vytvořen v souladu s nejnovějším světovým výzkumem a znalostmi ve fyziologii, zátěžové medicíně, neurologii a medicíně.

THERATOGS

TheraTogs byl navržen tak, aby vedl ke zlepšení posturální kontroly pomocí správného nastavení polohy těžiště a opěrné báze.

ERGO4BRAIN

Terapie RGO4BRAIN stimuluje centrální nervový systém a může proto ovlivňovat fungování mozku na mnoha různých úrovní.

SUIT THERA WALK

SuitTheraWalk představuje skvělé propojení účinku terapeutického oblečku TheraSuit nebo TheraTogs s klientem zavěšeným v trakční kleci.

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE

Zdravotní masáž je soubor speciálních masážních technik, jejichž cílem je uvolnění přetěžovaných svalových skupin a partií.

RESPIRO

Respirační fyzioterapie jako součást plicní rehabilitace je založena na práci s dechem. Ovlivnění dýchání má svým specifickým provedením léčebný význam.

MOTOMED

MOTOmed je trenažér připomínající svou funkčností rotoped. Na rozdíl od rotopedu však není nutně vyžadovaná aktivní účast dítěte.

SNOEZELEN

Multisenzorická stimulace probíhá v místnosti, kterou nazýváme Snoezelen. Jedná se o specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

Programy

Ambulantní rehabilitace

Jedním ze základních principů úspěšné neurorehabilitace je její pravidelnost. Nestačí rehabilitovat intenzivně měsíc jednou ročně, ale je potřebné pravidelně celý rok udržovat dosažené výsledky a pracovat na jejich zlepšení.

Intenzivní neurorehabilitace

Intenzivní neuroehabilitační program využívá pohybový rehabilitační koncept INFS - TheraSuit, s možností využití dynamického elastometrického oblečku TheraTogs, trakční klece U.E.U. a pro zlepšení rovnováhy a držení těla závěsné zařízení SPIDER.

Autis

Multismyslový program AUTIS jedinečným způsobem kombinuje hudbu, pohyb a jazyk. Budují se základy a podporuje tělesná organizace člověka. Obsahem programu AUTIS je trénink pozornosti, kontroly chování a emocí, balančních dovedností, myšlení před jednáním a kognitivních funkcí.

Wunzi Infant Therapy

Program je vhodný pro novorozence, kteří vykazují opoždění vývoje nebo obtíže v dosažení fundamentálních, symetrických poloh, typických pro věk čtyři měsíce, vleže na zádech a na břiše. Pozdější intervence se zabývají oblastí vzniku pohybových návyků, které jsou tvořeny za pomocí množství procvičování a tisícem opakování v rámci rutinních pohybů během dne.

Muscular-dystrophy Therapy

Svalová dystrofie je onemocnění způsobené genetickou vadou a spočívá v ochabování a ubývání svalové tkáně. Za toto onemocnění nese zodpovědnost protein – dystrofin, který se nachází v chromozomech X a podílí se na tvorbě naší DNA a celkovém vzhledu těla a jeho stavbě.