Komunikační terapie v PRAZE

Komunikační terapie v PRAZE

Komunikační terapie v PRAZE

Klinika ASTRA Praha rozšiřuje své služby v oblasti řečové terapie a techniky příjmu potravy

Tým terapeutů od března rozšíří paní Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová, speciální pedagog se státnicí z logopedie. Dlouhodobě pracuje ve speciálním školství s dětmi s více vadami (převážně s mentálním a tělesným postižením a poruchami autistického spektra) a současně je i lektorkou mnoha kurzů zaměřených na problematiku vývoje řeči a hry u dětí s postižením, neverbální komunikace a vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra.
Řečová terapie je zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností s podporou alternativní (nahrazující) či augmentativní (rozšiřující)  komunikace (AAK) všem dětem, které mají výrazné potíže s vývojem verbální řeči. Komunikaci budeme rozvíjet pomocí gest, hlasových spínačů, fotografií, symbolů a piktogramů s využitím metody Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS). Terapie je zaměřená převážně pro děti s kognitivním deficitem.
Protože vývoj řeči úzce souvisí s technikou příjmu potravy, v terapiích se budeme také věnovat i této problematice, a to technice a nácviku kousání, pití, orofaciální a bukofaciální stimulaci, výběru správné lžičky, hrníčku, brčka.
Na terapie se již nyní můžete objednat, prozatím jsou stanovené termíny do konce června, v těchto dnech :
 
Březen : 16.3. a 30.3.
Duben : 13.4. a 27.4.
Květen : 11.5. a 25.5.
Červen : 15.6. a 29.6.
 
V případě zájmu se objednávejte u Soni Veselé
Tel.č. : 739 376 404
e-mail : sona@astraklinika.cz