Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je méně známý rehabilitační obor, který je sesterským oborem fyzioterapie. Má za cíl zlepšit schopnost jedince vykonávat činnosti, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. Rozvíjí schopnosti dítěte, aby si mohlo hrát a postarat se o sebe ve všedních denních činnostech jako jsou sebe sycení, oblékání, hygiena, toaleta, mobilita, ale i komunikační dovednosti. Ergoterapie optimalizuje pravolevou koordinaci, jemnou motoriku, grafomotoriku a kognitivní schopnosti, kterými jsou paměť, pozornost, komunikace, schopnost plánovat, rozpoznat barvy, čísla, zvířata, tvary a další.

Nepostradatelnou část ergoterapie tvoří senzorika, kde usilujeme o to, aby děti zvládly přijmout, zpracovat a využít v běžném denním životě 5 + 2 základních smyslů (zrak, sluch, čich, chuť, hmat + propriocepce a vestibularní aparát). Snažíme se o to, aby jedinci byli při těchto činnostech co nejvíce samostatní a co nejméně závislí na rodičích. Všechny zmíněné oblasti by měly směřovat k tomu, aby si dítě dovedlo hrát a hrálo si rádo, jelikož hra je hlavní náplní dne dítěte a současně bylo v denní sebeobsluze samostatné a nemuselo být odkázáno na pomoc ostatních.

Naším cílem jsou nejen samoobslužné činnosti, ale také dbáme na co nejkvalitnější posturálně lokomoční vývoj jedince. Jelikož se jedná o příbuzné obory a jejich propojení se nám osvědčilo, doporučujeme kombinaci neurorehabilitace a ergoterapie v naší ASTRA klinice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o denní činnosti každého z nás, nekončí pro nás ergoterapie na prahu našich dveří. Rodičům poradíme, jakým způsobem procvičovat i doma a rádi pomůžeme i s výběrem kompenzačních pomůcek.