Intenzivní neurorehabilitace

Intenzivní neurorehabilitace

Intenzivní neuroehabilitační program využívá pohybový rehabilitační koncept INFS - TheraSuit, s možností využití dynamického elastometrického oblečku TheraTogs, trakční klece U.E.U. a pro zlepšení rovnováhy a držení těla závěsné zařízení SPIDER.

Speciální dynamické stabilizační oblečky TheraSuit a TheraTogs výrazně zvyšují terapeutický účinek neurofyziologických cvičení a ulehčují nácvik motoriky. Výhodou dynamického stabilizačního oblečku je, že poskytuje pacientovi odlehčení a stejně tak fixaci, což usnadňuje jedinečnou možnost práce s pacientem ve vertikální poloze. To je velmi důležité pro normalizaci aferentace do vestibulárního systému (příjem vzruchů do centra rovnováhy). Vestibulární systém přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.

V rámci programu využíváme koncept ERGO4BRAIN se sluchátky FORBRAIN, Ergoterapii, ale i moderní rehabilitační přístroje v pohybové terapii SuitTheraWalk.

Intenzivní neurorehabilitační program Arcatherapy je určen pro děti i dospělé od 2 let a je určen celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku aj.
SKLADBA VOLITELNÝCH TERAPIÍ A REHABILITAČNÍCH METOD:

Terapeuti využívají ke své práci celou řadu nejmodernějších světových, ale i klasických metod a vybavení.
Funkce a přínos dynamických stabilizačních oblečků:Terapeutické stabilizační oblečky jsou vhodné pro děti či dospělé s hypotonií, trupovým oslabením, trupovou instabilitou, DMO, s patologickým zakřivením páteře a držením těla (skoliotické držení, zkřížené syndromy, hyperlordóza apod.), s patologickým postavením pánve, kyčlí a dalších kloubů (rotace, rekurvace, vyosení…), s bolestmi vyvolanými špatným postavením těla a jeho segmentů, s ataxií, dyskinézami, ADHD, PAS a další.

Edukace rodiče a doprovodu
Pro rodiče je v rámci pobytu připravena edukace a spolupráce s terapeutem na krátkodobém a dlouhodobém rehabilitačním plánu dítěte.