Multisenzorický program

Multisenzorický program

Multismyslový program jedinečným způsobem kombinuje hudbu, pohyb a jazyk. Budují se základy a podporuje tělesná organizace člověka. Obsahem programu AUTIS je trénink pozornosti, kontroly chování a emocí, balančních dovedností, myšlení před jednáním a kognitivních funkcí.

Multisenzorický program je určen takřka každému klientovi s potížemi v oblasti smyslového zpracování, u dětí s PAS, ADHD, ADD, ale rovněž lze nacházet benefit u dětí, které souběžně potřebují další složky ucelené rehabilitace, jako je ergoterapie, fyzioterapie, logopedie apod.

Prostřednictvím individuálně nastaveného programu dochází k úpravě mozečkových funkcí, ke zlepšení vyšších mozkových funkcí a tělesné organizace. Opakovaná stimulace nervových buněk rovněž posiluje vytváření nových synapsií.

Zvětšující se množství multismyslových informací prochází skrz subkortikální systém do mozkové kůry a aktivuje kognitivní centra pro pozornost, organizaci, plánování a také eliminaci rušivých impulzů.
UNIKÁTNÍ MULTISMYSLOVÝ PROGRAM AUTIS

V ČR se jedná se o ojedinělý program, který sjednocuje pohyb, auditivní stimulaci a sociálně komunikační dovednosti. Multisenzorický program se zaměřuje na triádu vzájemně se ovlivňujících komponent:

Budování a podpora tělesné organizace → podpora organizace mozku → schopnost zpracovávat informace z prostředí, čímž se zlepšuje schopnost koncentrace a učení.
JEDNOTLIVÉ FÁZE PROGRAMU

Každý program obsahuje 4 sekvenční fáze:

Je důležité pochopit, že tyto fáze se prolínají celým programem.

 1. 1.Organizační fáze
  Tato fáze především zlepšuje tělesnou organizaci, napětí svalů, balanční schopnosti, tělesnou koordinaci a koordinaci oko – ruka, integruje tělo v prostoru, senzorickou hypersenzitivitu, pomáhá překročení středové čáry a informovanosti.
 2. 2.Přechodová fáze
  Je určena zejména pro ty, kteří mají problém se změnami, adaptabilitou a schopnosti reagovat na proměnlivost. Pomáhá zvládat přechody od jedné ke druhé aktivitě a zvyšuje toleranci ke změnám a proměnlivosti.
 3. 3.Aktivační fáze
  Tato fáze podporuje zlepšení iniciativy a motivace pro nastartování a dokončování úkolů a aktivit. Léčebná hudba obsahuje vyšší filtrační úroveň v harmonii s celým spektrem hudby.
 4. 4.Integrační fáze
  V této fázi se zvyšuje kapacita posluchače požadavkem zpracování vícero informací souběžně se znovu zavedením všech dříve potlačovaných frekvencí.Hlavní benefity programu:

Jedinečnost multisenzorického programu spočívá v multismyslovém působení na smysly ve stejnou chvíli. Úspěch je dán zlepšením tělesné a mozkové organizace.
Multismyslové programy pomáhají s:Účinnost programu spočívá v interakci jednotlivých multismyslových vstupů:

Během cvičení je kombinována sluchová, pohybová a jazyková komponenta.