Náš tým

Náš tým

Naším cílem bylo vytvořit prostor pro děti a jejich rodiče, které bude místem specializované rehabilitace, ale i oázou klidu a porozumění. Místem, kde si rodiče vymění zkušenosti, načerpají nové možnosti a kontakty pro řešení zdravotních problémů svých dětí.

Díky právě pravidelnému cvičení vznikl prostor pro navázání úzkého osobního vztahu mezi dítětem a terapeutem. Důvěra, pravidelnost a návaznost po celý rok je základem úspěchu. Zajímá nás, jak se dlouhodobá rehabilitace projevuje a jakých výsledku celý náš tým dosahuje. Zlepšení a pokroky u dětí by mělo být patrné v domácím prostředí, ale i ve škole a v sebeobsluze.

Rodiče mají možnost konzultovat zdravotní stav svých dětí s terapeutem, nebo lékařem. K tomu slouží i plánované bezplatné lékařské konzultace.

Rodičům dále poskytujeme poradenství i v dalších oblastech jako jsou speciální zdravotní pomůcky a kontakty na další specialisty či poskytovatele služeb.

Vzhledem k naší dlouhodobé činnosti v oblasti pečujících osob víme, jak je péče o osobu s postižením náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Je to práce nikdy nekončící a dotýká se života celé rodiny, sourozenců, rodičů. Věříme, že tým kliniky ASTRA je pro naše klienty i jejich rodiče přístavem naděje.

Tým Praha
Tým Praha
Tým Brno
Tým Brno