Ambulantní rehabilitace

Ambulantní rehabilitace

Jedním ze základních principů úspěšné neurorehabilitace je její pravidelnost. Nestačí rehabilitovat intenzivně měsíc jednou ročně, ale je potřebné pravidelně celý rok udržovat dosažené výsledky a pracovat na jejich zlepšení.

Kvalitní vybavení, nejnovější světové rehabilitační metody a zkušený tým terapeutů je vysokou garancí komplexního, vysoce specializovaného přístupu k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické postižení v důsledku cévní mozkové příhody, spastickou dětskou mozkovou obrnu /DMO/, vývojové opoždění, traumatické poranění mozku, postižení mozku při nedostatku kyslíku aj.

K dosažení krátkodobých i dlouhodobých cílů rehabilitace naších klientů, využíváme především koncept INFS-TheraSuit®, kosmický obleček TheraSuit, trakční klec U.E.U, speciální metodu SPIDER, elastometrický obleček TheraTogs a nový koncept ergoterapie ERGO4BRAIN využívající sluchátka Forbrain a Soundsory, které zdokonalují koordinaci a senzorické funkce.

Vlivem dlouhodobé kvalitní neurorehabilitace se mění pohybové vzory pacienta, jeho fyzické a psychické dovednosti. Výsledným efektem dlouhodobé neurorehabilitace je posun senzomotorického vývoje, zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

Důležitým pravidlem kliniky ASTRA je, že terapeut má pro svou kvalitní práci s klientem veškeré možnosti a vybavení k dosažení maximálního výsledku zlepšení zdravotního stavu klienta. V rámci ambulantního programu má terapeut k dispozici špičkové vybavení a je jen otázkou jeho zkušeností, potřeb klienta a časového prostoru, které použije.

K ambulantni neurorehabilitaci využíváme prvky nejmodernějšího světového konceptu INFS-Therasuit. Jedná se o komplexní a vysoce specializovaný neurorehabilitační koncept, určený celému spektru klientů s neurologickým onemocněním.

Cvičení v multisenzorické místnosti je určeno zejména pro děti s těžším psychosomatickým postižením. Cílená stimulace smyslových orgánů ve speciálně upravené tmavé místnosti, vybavené speciálním zařízením pro multisenzorické působení na smysly, podporuje vnímání, zlepšuje orientaci v prostoru a motivuje k většímu soustředění při rehabilitaci.