Muscular-Dystrophy Therapy

Muscular-Dystrophy Therapy

Svalová dystrofie je onemocnění způsobené genetickou vadou a spočívá v ochabování a ubývání svalové tkáně. Za toto onemocnění nese zodpovědnost protein – dystrofin, který se nachází v chromozomech X a podílí se na tvorbě naší DNA a celkovém vzhledu těla a jeho stavbě.

Rehabilitace by měla být pravidelná, systematická a zahájena co nejdříve od stanovení diagnózy.

Pohybová terapie
Musíme si uvědomit, že na jedné straně je sval, který není zatěžován, postupně slábne a atrofuje. Na straně druhé, přetížíme-li myopatický sval příliš, dochází k jeho poškození. Proto je při pohybové léčbě důležitý výběr vhodných pohybových technik. Komplexní techniky jsou charakteristické tím, že jde o pohybová schémata, při kterých svaly funkčně spojené v jeden řetězec či vzorec (funkční pohyb) se vzájemně facilitují.

V programu MDT využíváme senzomotorickou stimulaci, která je efektivní metodou při facilitaci a aktivaci oslabených primárně poškozených svalů. Z široké škály postupů patřících do senzomotorické stimulace vybíráme techniky podle stavu pacienta a podle toho, které svalové partie chceme aktivovat.

K zlepšení a udržení účinku rehabilitace, využíváme celotělový elastometrický obleček TheraTogs, senzomotorickou stimulaci a důležitou roli v terapeutickém procesu hrají funkce somatosenzorické a vestibulární. Využíváme také vestibulárně balanční terapii -VBT.

Respirační rehabilitace
Specifickou kapitolou je respirační cvičení. Na snížení dechové výkonnosti se podílí postižení dýchacích svalů patologickým procesem, k tomu se přidává změna postury, postižení břišních svalů, postižení pomocných dýchacích svalů, rozvoj kyfoskoliózy a pokles celkové fyzické zdatnosti.

Reedukaci dechového vzoru provádíme pomocí aktivních i pasivních technik. K často využívaným technikám během neurofyziologické facilitace dýchání patří kontaktní dýchání a reflexně modifikované dýchání. Mezi aktivní techniky patří dechová gymnastika statická, dynamická a mobilizační, brániční dýchání, svalově aktivní výdech a dýchání přes sešpulené rty.