Program pro sportovce

Program pro sportovce

V programu se zaměřujeme na sportovce od předškolního věku do 18-ti let, kteří se v návaznosti na provozovaný sport potýkají s různými problémy pohybového ústrojí, ať už se jedná o poúrazové potíže, nebo problémy v důsledku přetížení.

Po vstupním vyšetření se následně domluví intenzita a rozsah rehabilitací.

Naši fyzioterapeuti pomohou dětem postižená místa rozcvičit, posílit ochablé svalstvo po úraze a při přetížení svalstva provedou uvolňující masáže. Poradí, jakým způsobem tejpovat postižené části těla, aby se při sportu nedostavila bolest a poraněné místo nebylo více namáháno.

Kromě zmíněných problémů si naši fyzioterapeuti poradí i s korekcí plochých nohou, nebo správným držením těla, které může být namáháním jen jedné strany těla při sportu vychýlené více do jednoho směru.

Pokud jsou děti po úraze horních končetin, naše ergoterapeutka jim pomůže rozcvičit a opět zpevnit ochablé svaly na horní končetině nácvikem jemné motoriky a správného posilování svalů za pomoci různých kompenzačních pomůcek.

Každému dítěti se věnujeme individuálně.

Co u nás mladé sportovce čeká: