Služby

Konzultace zdarma

Bezplatné konzultace s lékařem

Klienti ASTRA kliniky, noví, či stávající, mají možnost využít bezplatné konzultace s předním odborníkem na dětskou rehabilitaci MUDr. Vasilem Jankem.

Konzultace jsou zaměřeny na děti s neurologickým postižením v důsledku cévní mozkové příhody, dětské mozkové obrny, na děti s vývojovým opožděním, traumatickým poraněním mozku a dalšími stavy. MUDr. Vasil Janko působí ve VFN v Centru komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, má letité zkušenosti z prostředí dětských lázní, vedl dětskou část Kliniky dětské rehabilitace při FN Motol.