Snoezelen

Snoezelen

Multisenzorická místnost

Multisenzorická stimulace probíhá v místnosti, kterou nazýváme Snoezelen. Jedná se o specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

Terapie ve snoezelen místnosti působí na člověka jako celek. Díky celostnímu přístupu terapie dochází k harmonizaci energetického systému organismu a také k postupnému vylaďování a rozvoji všech tělesných funkcí včetně pozitivního vlivu na komunikační schopnosti a psychomotorický vývoj. Terapie pomocí stimulace všech smyslů pomáhá zlepšit zdravotní stav či zmírnit následky postižení. Přinášíme stále nové možnosti pro multisenzorickou stimulaci, která umožňuje vysoce individualizovaný přístup ke každému klientovi.

V ASTRA klinice máme speciální tmavou relaxační místnost, ve které dominují fascinující světelné podněty. Optická vlákna, hvězdné nebe, vodní bublinkový válec, bazén s plastovými kuličkami, zrcadlová a plazmová koule.

Multisenzorická místnost je využívána hlavně pro zrakovou stimulaci – terapii, která se zaměřuje na nácvik zrakového vnímání a zlepšení očních pohybů. Zraková stimulace je vhodná především pro klienty po úrazech mozku a pracuje s UV světly, fluorescenčními barvami a LED světelnými předměty.