Terapie

TheraSuit® Method

Metoda TheraSuit byla vytvořena v souladu s nejnovějším světovým výzkumem a znalostmi ve fyziologii, zátěžové medicíně, neurologii a genetice.

Theratogs® Therapy

Jedná se o ortotický oblečkový systém, který poskytuje pomoc při správném vedení pohybu a zároveň napodobuje terapeutovo manuální polohování a jeho dohled nad pohybem.

Ergo-4-Brain

Nový rozměr osobního prožitku sebe sama v kontextu přirozených aktivit a okolního světa je propojen s auditivní stimulací oblastí fungování mozku.

Zdravotní masáže

Zdravotní masáž je soubor speciálních masážních technik ( Breussova masáž, Reflexní terapie, Dornova metoda), jejichž cílem je uvolnění přetěžovaných svalových skupin a partií, dle potřeby klienta.

Suit-thera-walk

Základem úspěšné a účinné neurorehabilitace je pohybová terapie, která se zaměřuje na motorické dysfunkce způsobené neurologickým onemocněním či úrazem.

Respiro

Respirační fyzioterapie jako součást plicní rehabilitace je založena na práci s dechem, kdy ovlivnění dýchání má svým specifickým provedením léčebný význam.

Motomed

Na rozdíl od rotopedu však není nutně vyžadovaná aktivní účast dítěte, je tedy vhodný i pro děti, které nejsou řízeného aktivního pohybu z vlastní vůle schopné, neboť pedály se díky motoru mohou pohybovat samy.

Snoezelen

Multisenzorická stimulace probíhá v místnosti, kterou nazýváme Snoezelen. Jedná se o specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.