Terapie dětí se svalovou dystrofií

Terapie dětí se svalovou dystrofií

Svalová dystrofie je skupina geneticky podmíněných myopatií, které se projevují postupně se zhoršující svalovou slabostí a úbytkem svalové tkáně. Nejčastěji se jedná o tzv. dystrofinopatie, kdy je významně poškozen či úplně chybí protein dystrofin.

V terapii dětí se svalovou dystrofií se zaměřujeme hlavně na protahování, respirační fyzioterapii, aerobní trénink a zejména na udržení stávajících motorických dovedností. Využíváme senzomotorická cvičení, která jsou individuálně uzpůsobená potřebám a možnostem dítěte. Vzhledem k postupné progresi onemocnění se též snažíme děti učit a motivovat k využití kompenzačních strategií, aby děti zůstaly co nejdéle a co nejvíce aktivní. Součástí programu je i zácvik rodičů a dítěte pro domácí protahování zejména dolních končetin, které je pro udržení mobility naprosto zásadní.