Ergo-4-Brain

Ergo-4-Brain

Nabízí zcela nový koncept ergoterapie. Nový rozměr osobního prožitku sebe sama v kontextu přirozených aktivit a okolního světa je propojen s auditivní stimulací oblastí fungování mozku.

Terapie Ergo4Brain stimuluje centrální nervový systém a může proto ovlivňovat fungování mozku na mnoha různých úrovních.

Nemalá část lidských, a zvláště dětských potřeb vychází z poznávání přírody a světa kolem nás. Vaše děti si například mohou během terapie vyzkoušet jakou strukturu má zemina, ohmatat v dlani jadérko jablka, zasadit jej do zeminy, využít jeden ze zahradních nástrojů a následně si s naší pomocí může připravit a nakrájet jablko na svačinu (hmat, zrak a jemná motorika, koordinace oko – ruka, ruka – ruka, sebesycení, správný sed, běžná denní činnost). O těchto aktivitách si s dětmi povídáme a vysvětlujeme si souvislosti. Toto pojetí učení a lidského rozvoje preferoval již před 2500 lety čínský filozof Konfucius: „Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“
Sluchátka FORBRAIN®

Forbrain jsou sluchátka, která jsou vybavená kostním převaděčem, sérií dynamických filtrů a jsou určena ke zpětnému přenosu vlastního hlasu s cílem zlepšit vlastní vnímání. Sluchátka Forbrain jsou určena ke zlepšení plynulosti řeči, výslovnosti, paměti, pozornosti, zdokonaluje koordinaci a mnoho dalších senzorických funkcí, což vede k úpravám v kognitivních a emočních oblastech v životě člověka. Také pomáhá lidem zkvalitnit krátkodobou paměť, která ovlivňuje takové dovednosti jako čtení, psaní a jiné běžné denní aktivity.Pro klienta je připravena jedinečná kombinace cvičení speciálně upravené hudby zpracované s neuroakustickými modifikacemi a řadou pohybových cvičení v rámci speciální fyzioterapie.

Individuální cvičení je navrženo tak, aby podporovalo integraci mozku a těla. Jednotlivé cviky zahrnují integraci primitivních reflexů a zároveň podporují a rozvíjejí povědomí o těle, posturální kontrolu a koordinaci těla. Posilováním těchto základních senzorických a motorických dovedností vidíme zlepšení ve složitějších kognitivních funkcích, které pomáhají podporovat učení.

Terapie má vliv na silnou stimulaci mozku a spouští sebeorganizující schopnosti nervového systému.

U čeho může terapie sluchátky FORBRAIN pomoci :

Terapie FORBRAIN® je navržena tak, aby našemu mozku poskytovala silnou, multi-senzorickou stimulaci. Pomáhá reorganizaci mozku vytvářením nových neuronových vazeb. Terapie FORBRAIN® vytváří základ pro senzorickou integraci až po složitější kognitivní funkce.

Ergo-4-Brain Vám nabízíme ambulantně nebo v rámci intenzivních programů.