Suit-thera-walk

Suit-thera-walk

Základem úspěšné a účinné neurorehabilitace je pohybová terapie, která se zaměřuje na motorické dysfunkce způsobené neurologickým onemocněním či úrazem.

SuitTheraWalk představuje skvělé propojení účinku terapeutického oblečku TheraSuit nebo TheraTogs s klientem zavěšeným v trakční kleci, za odborné asistence terapeuta, nácvičujícího chůzi s odlehčením dolních končetin pomocí závěsu SPIDER.

Díky těmto speciálním pomůckám je umožněn nácvik chůze klientům, kteří jsou schopni jen omezené chůze a to na krátkou vzdálenost v chodítku, nebo nejsou schopni chůze vůbec.

Umístění chodníku v trakční kleci umožňuje korekci postavení dolních končetin při chůzi pomocí pružných lan a kožených pásů.

Vždy je však důležité, aby samotný nácvik byl veden školeným terapeutem.