Therasuit® Therapy

TheraSuit ®Method

Komplexní neurorehabilitační metoda TheraSuit je určena celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku, spina bifida, následné stavy po meningitidě, encefalitidě aj.

Metoda TheraSuit byla vytvořena v souladu s nejnovějším světovým výzkumem a znalostmi ve fyziologii, zátěžové medicíně, neurologii a genetice.
Jednotlivé fáze rehabilitace metodou TheraSuit:

Vlivem metody Therasuit se mění pohybové vzory pacienta, jeho fyzické a psychické dovednosti. Výsledným efektem takové rehabilitace je posun senzomotorického vývoje, zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.
Kosmický obleček TheraSuit

Nosným prvkem metody TheraSuit je speciální kosmický obleček, který byl vyvinut lékaři kosmického průmyslu v Rusku, za účelem prevence a eliminace poškození nervové a svalové tkáně kosmonautů ve stavu beztíže. Systém pružných tahů kontinuálně dodává mozku informace i v prostředí bez dostatečného množství impulzů, což umožňuje zakotvení vhodných pohybových vzorců.

Obleček TheraSuit je odborně pojmenováno semidynamická celotělová ortéza, která neomezuje dýchání a je zároveň pružná a pevná. Hlavním cílem je změnit a ideálně zlepšit propriocepci (tlak vnímaný klouby, vazy a svaly), redukci patologických reflexů, naučit pacienta správným fyziologickým svalovým synergiím (pohybovým stereotypům).

Velkou výhodou oblečku TheraSuit je, že poskytuje pacientovi odlehčení a stejně tak fixaci, co poskytuje jedinečnou možnost terapie ve vertikální poloze. To je velmi důležité pro normalizaci aferentace do vestibulárního systému (příjem vzruchů do centra rovnováhy). Vestibulární systém přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.

Nekorektní postavení a držení těla pacienta s DMO způsobuje nesprávnou propriocepci a pomocí Therasuit obleku může být korigovaná do správné pozíce. Patologické vjemy jsou tak nahrazeny správnými.
U.E.U. - univerzální cvičební jednotka

V rámci přípravné fáze vzniká prostor pro kvalitní a intenzivní přípravu tkání a mozku ke cvičení. U.E.U. umožňuje umístění kladkového systému se závažím pro svalové posílení či využití závěsného systému rigidních lan pro odlehčení cvičené části těla. U.E.U. se používá pro nácvik požadovaných rozsahů pohybů a posílení svalových skupin odpovědných za pohyb. Využití této fáze a jejich možností je vždy závislé na individuálním posouzení potřeb pacienta.
Pravidla pro cvičení v U.E.U. :

Pohyby v kloubech pacienta provádí pouze fyzioterapeut s cílem uvolnit příliš spastické svaly a snížit patologické reflexe. Pohybujeme se ve správné rovině a kolem fyziologické osy kloubu a můžeme se přiblížit k hranici bolesti a dokonce ji mírně překročit. Počet opakování jednotlivých cviků je 3-5 sérií, 10 opakování, interval mezi sériemi 30 s. Během intervalu mezi sériemi by měla probíhat masáž a uvolnění svalů. Důležité je velmi pomalé a rytmické tempo cvičení, které pacientovi umožňuje se soustředit na jednotlivé cviky a uvolnit se..

Získání svalové síly umožňuje volný pohyb končetiny nebo její části (přivádí ji na úroveň 3 podle Lowettu).

Cvičením v U.E.U. se zachovává fyziologický rozsah pohybu kloubů a úplný pohyb kloubů, čímž se udržuje správná elasticita svalů obklopujících klouby, vazy a další struktury a dochází k lepší koordinaci pohybu. Zlepšuje se neuromuskulární koordinace.
SPIDER

Skládá se z řady pružných lan různé elasticity, které jsou připojeny k určitým bodům těla pacienta na jednom konci a k různým místům na konstrukci trakčního boxu U.E.U. Toto jedinečné zavěšení umožňuje nezávislý a kontrolovaný pohyb pacienta, stejně jako posílení postižených částí těla. Zařízení umožňuje vytvořit jedinečnou síť "pavouka", která je individuálně nastavená pro každého pacienta. Díky flexibilním konektorům umožňuje SPIDER zlepšit rovnováhu a držení těla a také zavést koordinovaný a přesný pohyb těla. SPIDER podporuje nezávislost klienta, jistotu v prostoru a napomáhá i nejnáročnějším pacientům k vertikalizaci.

SPIDER umožňuje:

Toto jedinečné zařízení nahrazuje ruce dvou nebo tří fyzioterapeutů a umožňuje využití síly a schopností pacienta v plném rozsahu.

SPIDER je skvělý pomocník při rehabilitaci neuro-motorických poruch, zejména cerebrální paralýzy a integrující součástí rehabilitační metody TheraSuit.
Hlavní benefity metody TheraSuit:

Intenzivní rehabilitace konceptem INFS -TheraSuit přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

Takové zlepšení se následně promítne v oblasti, jako je lepší samoobslužná činnost či postupná integrace do společnosti, a tím i celkové snížení budoucích léčebných nákladů.
Kontraindikace konceptu INFS - TheraSuit:

Před nástupem na intenzivní neurorehabilitační pobyt je zapotřebí zvážit veškerá zdravotní rizika dítěte. Zde jsou základní kontraindikace:

Metodu TheraSuit Vám nabízíme ambulantně nebo v rámci intenzivních programů.